Ενημερωτικό Δελτίο του SearchCulture.gr
Ενημερωθείτε για τις νέες συνεργασίες, το νέο περιεχόμενο, τις θεματικές εκθέσεις και τις λειτουργικές αναβαθμίσεις του SearchCulture.gr, καθώς και για σημαντικές εθνικές και διεθνείς εξελίξεις γύρω από την ψηφιακή πρόσβαση στον πολιτισμό.

Εισάγετε ένα email στο οποίο θα σας αποσταλoύν οι οδηγίες εγγραφής.